Onderzoek

Onderzoek

Het Institute for Chemical Immunology (ICI) werkt aan een vernieuwend, interdisciplinair onderzoeksprogramma waarin expertise in chemische synthese, biomoleculaire structuurbepaling, proteomics en geneesmiddelenontwikkeling worden gekoppeld aan immunologische vraagstukken. Het overkoepelende doel is om vanuit een fundamenteel begrip van het immuunsysteem nieuwe (bio)chemische verbindingen te ontwikkelen die heel gericht (componenten van) het immuunsysteem kunnen activeren of juist deactiveren. In eerste instantie concentreert het ICI zich op activerende verbindingen voor de behandeling van kanker en op deactiverende verbindingen voor auto-immuunziekten, waarbij reuma de hoogste prioriteit heeft.

Het onderzoeksprogramma omvat drie, onderling verbonden, thema's

  1. Chemistry-based immunotherapeutics
  2. Chemistry-based diagnostics
  3. Network biology of the immune response


Thema 1: Chemistry-based immunotherapeutics

Dit thema omvat twee hoofdlijnen. In de eerste worden bestaande, succesvolle biofarmaceutische middelen zoals antilichamen en therapeutische vaccins als uitgangspunt genomen om effectievere en specifiekere varianten te ontwikkelen. De tweede lijn concentreert zich op het identificeren van de cruciale procesroutes in het immuunsysteem (pathways) en het ontwerpen van nieuwe chemische/farmaceutische interventies die specifiek bepaalde routes kunnen bevorderen c.q. afremmen.

Thema 2: Chemistry-based diagnostics

Binnen dit thema wordt gewerkt aan nieuwe diagnostische mogelijkheden om het functioneren van het immuunsysteem te 'meten' en mogelijke afwijkingen gedetailleerd in kaart te brengen. Deze methoden worden zowel voor in vivo (in de patiënt) als in vitro (in weefselmonsters) gebruik ontwikkeld. De inzichten uit thema 3 vormen een belangrijke bron voor het onderzoek binnen dit thema, terwijl de hier ontwikkelde methoden onder meer gebruikt kunnen worden om de effectiviteit van de binnen thema 1 ontwikkelde middelen te evalueren.

Thema 3: Network biology of the immune response

Dit thema richt zich op het gebruik van zeer geavanceerde analytische chemische technieken (o.a. proteomics en metabolomics) en bioinformatica toepassingen om de fundamentele mechanismen die de immuunrespons bepalen en sturen te ontrafelen. Dit begrip vormt de basis voor het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen (thema 1) en diagnostische methoden (thema 2). 

Onderzoeksprojecten

Het Institute for Chemical Immunology heeft een groot aantal onderzoeksprojecten waarin chemisch en immunologisch geschoolde PhD studenten en postdocs samenwerken aan zeer diverse onderwerpen op het gebied van chemische immunologie. Een overzicht van alle onderzoeksprojecten en de betrokken onderzoekers is te vinden op onze Engelstalige website.