Over ons

Het Institute for Chemical Immunology (ICI) is een samenwerkingsverband van internationaal toonaangevende Nederlandse onderzoeksgroepen gespecialiseerd in immunologie, chemische biologie, structurele biologie, proteomics (eiwitonderzoek) en geneesmiddelenontwikkeling. Het ICI werkt aan een uniek onderzoeksprogramma waarin chemie en immunologie op zeer innovatieve wijze samengebracht worden om ziekten die te maken hebben met een niet goed functionerend (deel van) het immuunsysteem via nieuwe, doelgerichte chemische verbindingen te diagnosticeren en behandelen. Naast onderzoek is onderwijs een kernactiviteit van het ICI: de promovendi en postdocs die werken aan ICI projecten worden getraind en opgeleid tot de nieuwe generatie interdisciplinaire wetenschappers die chemie en immunologie met elkaar kunnen verbinden.

De belangrijkste financier is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) die in 2014 aan het ICI een zogeheten Zwaartekrachtsubsidie van €27,6 miljoen heeft toegekend. Deze middelen worden via open aanvraagrondes onder de partners binnen ICI verdeeld op basis van internationale peer review van onderzoeksvoorstellen. Kerncriteria voor honorering zijn wetenschappelijke excellentie en de mogelijkheden voor translatie van het onderzoek naar klinische toepassingen. Het ICI zet nadrukkelijk in op het gebruiken van onderzoeksresultaten om nieuwe mogelijkheden voor diagnose en therapie te ontwikkelen.